29 juni 2020

Coronamaatregelen Boshutseizoen 2020

De Boshutdiensten

De Boshutdiensten gaan zondag 5 juli weer van start. De diensten worden enkel op het buitenterrein gehouden. Door de coronamaatregelen is het niet mogelijk om bij slecht weer de dienst in de Boshut te houden. Dit betekent dat bij een slechte weersverwachting voor zondag de dienst niet door gaat. Deze beslissing wordt door de Boshutcommissie op vrijdag genomen en hierover wordt via de website en onze facebookpagina: www.facebook.com/boshutzoutelande gecommuniceerd.

De diensten worden gehouden op:
zondag 5, 12, 19, 26 juli & 2, 9, 16, 23 augustus

In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt er nu geen koffie voorafgaand aan de dienst geschonken. Enkel achteraf. Uiteraard is ook dit een coronamaatregel. Deze en overige maatregelen zijn samengevat in het coronaprotocol Boshutdiensten die u hier kunt downloaden in PDF-formaat.

De activiteiten

Ook voor de activiteiten gelden er coronamaatregelen. Ook deze zijn samengevat in een coronaprotocol activiteiten en deze kunt u hier downloaden in PDF-formaat